16/12/2022 - Komentāri ir izslēgtiZiedojumu politika

Ziedojumu politika

Kora darbības finansiālā un organizatoriskā atbalsta nodrošināšanai 2022. gadā saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu tika nodibināta biedrība “JUVENTUS atbalsta un attīstības biedrība”, vienotais reģistrācijas nr. 40008319808.

Šie noteikumi regulē un attiecas uz katru ziedojumu, ko veicat šajā vietnē.
Jūsu veiktos ziedojumus “JUVENTUS atbalsta un attīstības biedrība” izmantos savu noteikto mērķu sasniegšanai.

Visi maksājumi veicami ar maksājuma karti vai veicot pārskaitījumu internetbankā uz biedrības norādītājiem rekvizītiem.

Neatļauta karšu izmantošana
Ja Jums rodas aizdomas, ka ir notikusi krāpšana vai maksājums noticis ar viltotu vai pazaudētu/nozagtu karti, lūdzam nekavējoties par to informēt kartes izsniedzējbanku.

Dati
Veicot ziedojumu, nepieciešams norādīt: vārdu, uzvārdu, e- pasta adresi. Šī informācija tiks izmantota, lai apstrādātu Jūsu veikto ziedojumu. Jūsu pienākums ir nodrošināt, ka sniegtie dati ir pareizi.
Jūsu dati netiks nodoti citām trešajām personām, kā vien tām, kuras nodrošina maksājumu veikšanu.

Iesniegtā informācija var tikt publicēta ziedotāju sarakstā. Ja nevēlaties, lai informācija par Jums tiktu publiskota, veicot ziedojumu, jāizvēlas atzīme “ziedot anonīmi”.

Veicot ziedojuma apmaksu, Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar šiem noteikumiem un atzīstat tos par sev saistošiem.

Piekrītot šiem noteikumiem, Jūs piekrītat arī tam, ka mēs izmantojam un aizsargājam Jūsu personisko informāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Jūs jebkurā laikā varat izmantot ar likumu noteiktās tiesības, lai ietekmētu Jūsu personas datu apstrādi, tostarp, lai personas dati tiktu dzēsti.

Kontaktinformācija
Par kļūdaini veiktu maksājumu vai jebkuru citu jautājumu, lūdzu, sazinieties ar mums: management@juventus.lv un mēs ar Jums sazināsimies, lai veiktu pilnu naudas atmaksu vai sniegtu atbildes uz citiem Jums interesējošiem jautājumiem.

Noslēguma jautājumi
Šie noteikumi var tikt grozīti. Aktuālā un atjauninātā versija tiks publicēta JUVENTUS tīmekļa vietnē.

Noteikumus un no tiem izrietošās tiesiskās attiecības reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visi strīdi saistībā ar noteikumu izpildi ir risināmi savstarpējo pārrunu ceļā. Ja saprātīgā laikā vienošanos panākt nebūs iespējams, tad tie var tikt nodoti izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Published by: juventusadmin in Atbalsts

Comments are closed.