Latvijas Universitātes 
jauktais koris Juventus

LU biedrība "JUVENTUS"
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Reģ.Nr.LV-40008019171
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV73 HABA 0551 0002 9591 1

[unex_ce_button id="content_db6yg5loa,column_content_br2lci5vp" button_text_color="#424242" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#a3ede5" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="1px" button_border_color="#a3ede5" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#424242" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#e8e8e8" button_border_hover_color="#e8e8e8" button_link="koris@juventus.lv" button_link_type="email" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]SŪTĪT E-PASTU[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_db6yg5loa,column_content_bcijhkgds" button_text_color="#424242" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="full_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="1px" button_border_color="#a3ede5" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#2d4877" button_border_hover_color="#2d4877" button_link="https://www.facebook.com/choir.juventus/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]JUVENTUS FACEBOOK[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_db6yg5loa,column_content_a7pz7m5l8" button_text_color="#424242" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="1px" button_border_color="#a3ede5" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#21a8d1" button_border_hover_color="#21a8d1" button_link="https://twitter.com/koris_juventus" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]JUVENTUS TWITTER[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_db6yg5loa,column_content_j0th1s5gy" button_text_color="#424242" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="1px" button_border_color="#a3ede5" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#af0175" button_border_hover_color="#af0175" button_link="https://www.instagram.com/mixedchoirjuventus/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]JUVENTUS INSTAGRAM[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_db6yg5loa,column_content_usuzo5m62" button_text_color="#424242" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="content_width" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="TRANSPARENT" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="1px" button_border_color="#a3ede5" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#f71400" button_border_hover_color="#f71400" button_link="https://www.youtube.com/channel/UCEswas9_d93t2Q9bA-xG-nw" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]JUVENTUS YOUTUBE[/ce_button]

Valdis Tomsons
mākslinieciskais vadītājs
tālr. 26 351 243
 valdis.tomsons@juventus.lv

Liene Vītola
menedžments
tālr. 29 227 220
 liene.vitola@juventus.lv

Guna Rasa
prezidente
tālr. 28 673 557
prezidents@juventus.lv

Kristīne Rubene
administratore
tālr. 27 819 026
administrators@juventus.lv

Elza Medne
sabiedriskās attiecības
tālr. 26 301 752
prese@juventus.lv

Māris Grinbergs
biedrzinis
tālr. 29 331 335
biedri@juventus.lv

Laura Beirote
nošzine
tālr.
notis@juventus.lv

Denija Lauva
tērpzine
tālr. 29 829 389
terpi@juventus.lv

Ralfs Piziks
sadzīves pasākumu vadītājs
tālr. 26 890 016
kultorgs@juventus.lv