Palīdzi korim augt un attīstīties ar finansiālu atbalstu un Tavs ieguldījums materializēsies korim svarīgās lietās!

Mūs pārstāvošā Latvijas Universitātes Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība
"JUVENTUS" ir organizācija ar sabiedriskā labuma statusu, kas kora Juventus atbalstītājiem nozīmē nodokļu atvieglojumus līdz pat 85%

no ziedotās summas (skatīt precīzāku informāciju vid.gov.lv).

Ļauj mums pateikties publiski, par ziedojumu sazinoties ar administratori Gunu Rasu, vai ziedo anonīmi, norādot kori Juventus, kā ziedojuma saņēmēju 

Ziedojums korim Juventus!

Personal Info

 

Lai veiktu ziedojumu Latvijas Universitātes jauktā kora Juventus atbalstam, rīkojieties šādi:

  • Sagatavojiet internetbankā jaunu maksājumu ar šādiem rekvizītiem:

LU biedrība "JUVENTUS"
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Reģ.Nr.LV40008019171
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV73HABA0551000295911

  • Ievadiet ziedojuma summu un maksājuma mērķī norādiet "ziedojums korim Juventus";
  • Veiciet pārskaitījumu.

Būsim pateicīgi par jebkāda izmēra atbalstu. Kori Juventus pārstāvošajai biedrībai ir sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem paredz nodokļu atvieglojumus. Neskaidrību gadījumā rakstiet liene.vitola@juventus.lv.

 

Paldies! 🙂

Donation Total: €5.00

AKTUĀLI:

13.gs Latgaļu arheoloģisko tautastērpu atjaunošana (nepieciešami 7283,-EUR)

Kora koncerttērpu dizains un izgatavošana (nepieciešami 13000,-EUR)

Ļoti labprāt piesaistām finanšu līdzekļus ar savu darbu, laiku un muzikālu ieguldījumu, tāpēc otrs veids, kā atbalstīt kori, ir aicināt mūs uzstāties komercprojektos. Ar komercdarbību saistītos jautājumos, lūdzu, sazinieties ar kora menedžeri Lieni Vītolu.

REKVIZĪTI:
Latvijas Universitātes Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība "JUVENTUS"
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Reģ.Nr.LV-40008019171
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV73 HABA 0551 0002 9591 1

Paldies SIA ARISTOS

Par menedžmenta pakalpojumiem un web lapas izstrādi

Paldies INDULIM KRAUZEM

par finansiālu atbalstu un kora vēstures grāmatas sastādīšanu