Palīdzi korim augt un attīstīties ar finansiālu atbalstu un Tavs ieguldījums materializēsies korim svarīgās lietās!

Šobrīd aktuāli:
13.gs Latgaļu arheoloģisko tautastērpu atjaunošana (nepieciešami 7283,-EUR)
Kora koncerttērpu dizains un izgatavošana (nepieciešami 13000,-EUR)

Mūs pārstāvošā Latvijas Universitātes Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība
"JUVENTUS" ir organizācija ar sabiedriskā labuma statusu, kas kora Juventus atbalstītājiem nozīmē nodokļu atvieglojumus līdz pat 85%

no ziedotās summas (skatīt precīzāku informāciju vid.gov.lv).

Ziedo anonīmi, norādot kori Juventus, kā ziedojuma saņēmēju vai ļauj mums pateikties publiski, par ziedojumu sazinoties ar administratori Gunu Rasu.


Rekvizīti:
Latvijas Universitātes Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība "JUVENTUS"
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Reģ.Nr.LV-40008019171
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV73 HABA 0551 0002 9591 1


Ļoti labprāt piesaistām finanšu līdzekļus ar savu darbu, laiku un muzikālu ieguldījumu, tāpēc otrs veids, kā atbalstīt kori, ir aicināt mūs uzstāties komercprojektos. Ar komercdarbību saistītos jautājumos, lūdzu, sazinieties ar kora menedžeri Lieni Vītolu.