Palīdzi korim augt un attīstīties ar finansiālu atbalstu un Tavs ieguldījums materializēsies korim svarīgās lietās!

Mūs pārstāvošā Latvijas Universitātes Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība
"JUVENTUS" ir organizācija ar sabiedriskā labuma statusu, kas kora Juventus atbalstītājiem nozīmē nodokļu atvieglojumus līdz pat 85%

no ziedotās summas (skatīt precīzāku informāciju vid.gov.lv).

Ļauj mums pateikties publiski, par ziedojumu sazinoties ar prezidenti Kristīni Rubeni, vai ziedo anonīmi, norādot kori Juventus, kā ziedojuma saņēmēju 

 

AKTUĀLI:

13.gs Latgaļu arheoloģisko tautastērpu atjaunošana (nepieciešami 7 283,-EUR)
Juventus 100 plānu realizācija (nepieciešami 40 000,-EUR)

Ļoti labprāt piesaistām finanšu līdzekļus ar savu darbu, laiku un muzikālu ieguldījumu, tāpēc otrs veids, kā atbalstīt kori, ir aicināt mūs uzstāties komercprojektos. Ar komercdarbību saistītos jautājumos, lūdzu, sazinieties ar kora pārtāvjiem koris@juventus.lv.

REKVIZĪTI:
Latvijas Universitātes Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades biedrība "JUVENTUS"
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Reģ.Nr.LV-40008019171
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV73 HABA 0551 0002 9591 1

Paldies SIA ARISTOS

Par menedžmenta pakalpojumiem un web lapas izstrādi

Paldies INDULIM KRAUZEM

par finansiālu atbalstu un kora vēstures grāmatas sastādīšanu

Paldies AAS “BTA Baltic Insurance Company”

par drošības sajūtu